Σύνδεση με WEB VIEW
Δώστε τα στοιχεία Εισόδου [Όνομα] και [Κλειδί]
Χειριστής

Κλειδί


Η Σύνδεση με την NOVAGREEN έγινε με επιτυχία !
Σε περίπτωση που δεν σας έχουν δωθεί στοιχεία σύνδεσης επικοινωνήστε με την NOVAGREEN